معرفی دوره آموزشی فاز2:

در فاز یک طراحی، نقشه ها جانمایی فضاها و ارتباط آنها با یکدیگر نشان داده می شود. اما در مرحله بعدی وقتی بخواهیم نقشه ها را به ساخته تبدیل کنیم به نقشه اجرایی که در برگیرنده جزئیات اجرایی (پی، ستون، سقف و...)، اتصالات، مصالح، تاسیسات و.. باشد نیاز داریم؛ بنابراین به طور کلی تمام نقشه ها و اطلاعات لازم برای اجرای بنا توسط نقشه های فاز2 ارائه می شود که باید در دسترس مجری ساختمان قرار داده شود.

بسیاری از طراحان بعد از تبدیل ایده خود به نقشه های فاز یک، برای اجرایی کردن ایده خود به مشکل میخورند چه بسا طرح آنها قابل اجرا نیست. بنابراین علم به طراحی نقشه های فاز دو می تواند طراح را در راستای قابل اجرا شدن یاری کند.

هدف دوره: یادگیری کامل طراحی نقشه های اجرایی بنا متناسب با فعالیت در بازار کار معماری و ساختمان.

مخاطبان دوره معماران و مهندسان حوزه ساختمان می باشند و پیش نیاز شرکت در دوره طراحی فاز دو گذراندن حداقل 4 ترم در دانشکده معماری یا رشته های مرتبط و آشنایی به مبانی سواد بصری و ترسیم فنی می باشد.

ویژگی منحصر به فرد دوره طراحی فاز2 آکادمی معماری اصفهان برگزاری دوره به شکل ورکشاپی است. در این تعریف، هنرجویان دوره هر روز به مدت 5ساعت در دو الی سه هفته متوالی در کلاس شرکت می کنند و تمامی تمرینها و آموزشها در خلال کلاس انجام میشود و هنرجویان تکلیف کار در منزل ندارند!

برای دریافت اطلاعات بیشتر جهت شرکت در دوره به یکی از شماره های آکادمی معماری اصفهان 03136633296 و 03136633281 و 03136628361 و 03136605008 تماس حاصل فرمایید.