معرفی دوره آموزشی طراحی مسکن:

اگر بخواهیم فراوانی موضوعات مورد طراحی معماران را ارزیابی کنیم متوجه می شویم که بالاترین میزان مربوط به طراحی مسکن یا خانه می باشد. مسکن(خانه) بالاترین رفاه و آسایش را می خواهد، معمار می بایست بهترین طرح را ارائه دهد به نحوی که کاربر(صاحب خانه) فضایی متناسب با روحیات، جهان بینی و آسایش خود را دریافت کند. اینچنین طرحی نیازمند توانمندی معمار در مؤلفه های معماری مسکونی و تسلط کامل بر ضوابط و الزامات طراحی شهرداری شهر مورد طراحی می باشد. در دوره معماری مسکن آکادمی تلاش می شود آموزشهای مربوط به طراحی زیبا و کارآمد به همراه رعایت اصول فنی و ضوابط شهری و الزامات طراحی مجتمع های مسکونی آموزش داده شود به نحوی که بعد از گذراندن دوره به راحتی بتوان در همه نوع زمینی با هر ابعادی طراحی کرد و در شرکتهای معماری استخدام شد.

هدف دوره: یادگیری کامل طراحی و معماری مسکونی ویلایی تا مجتمع مسکونی آپارتمانی متناسب نیاز بازار کار معماری و ساختمان.

مخاطبان: پیش نیاز دوره برای معماران، گذراندن حداقل 4 ترم معماری در دانشگاه و آشنایی به مبانی معماری و ترسیم فنی می باشد.

ویژگی منحصر به فرد دوره طراحی مسکن آکادمی معماری اصفهان برگزاری دوره به شکل ورکشاپی است. در این تعریف، هنرجویان دوره هر روز به مدت 5ساعت در دو الی 3 هفته متوالی در کلاس شرکت می کنند و تمامی تمرینها و آموزشها در خلال کلاس انجام میشود و هنرجویان تکلیف کار در منزل ندارند!

برای دریافت اطلاعات بیشتر جهت شرکت در دوره به یکی از شماره های آکادمی معماری اصفهان 03136633296 و 03136633281 و 03136628361 و 03136605008 تماس حاصل فرمایید.