پیــــانو


  •  مـدرسین دوره : 
  • رضا یادگار
  • ماهان امـیری
  • نگار نصیری
  • امین مهدی نژاد
  • فرزانه بصیری
  • روزهـای برگزاری دوره :

         پنجشنبه|...برای دریافت اطلاعات بیشتر جهت شرکت در دوره به یکی از شماره های پردیس هنـــــرخان اصفهان 03136633296 و 03136633281 و 03136628361 و 03136605008 تماس حاصل فرمایید.