خدمات غیرحضوری آمادگی کنکور کاردانی به کارشناسی معماری:

شهریه

توضیحات

ردیف

550.000

7 مرحله آزمون آزمایشی

 بر اساس سیلابس درسی بودجه بندی شده از منابع برگزاری جمعه ها بصورت آنلاین در سراسر کشور

آزمون آزمایشی

400.000

خدمات دپارتمان مشاوره

مشاوره فردی و برنامه ریزی هفتگی با بهترین مشاوران کشور

مشاوره فردی

700.000

بسته آموزشی

کتابهای شامل خلاصه منابع کنکور

1) ادبیات عمومی 2)اندیشه عمومی 3)زبان عمومی 4)آموزش تصویری پرسپکتیو در یک لوح فشرده 5)بانک تست جلد اول 6) بانک تست جلد دوم 7)جزوه مصالح 8)جزوه عناصر و جزئیات 9)جزوه ایستایی 10)جزوه متره و برآورد 11)جزوه مبانی معماری 12)تاریخ معماری ایران و جهان 13)جزوه تنظیم شرایط محیطی 14)جزوه ریاضی   

بسته آموزشی

مشمول 150هزار تومان تخفیف برابر با

 

1.500.000

700.000

بسته آموزشی

کتابهای شامل خلاصه منابع کنکور

بسته  طلایی

550.000

آزمون های آزمایشی

7 مرحله آزمون بودجه بندی شده

400.000

خدمات دپارتمان مشاوره

مشاوره فردی و برنامه ریزی هفتگی بصورت تلفنی با بهترین مشاوران کشور

1.650.000

مجموع

مشمول 150 هزار تومان تخفیف برابر با

1.100.000

550.000

آزمون های آزمایشی

7 مرحله آزمون بودجه بندی شده

بسته  نقره ای

700.000

بسته آموزشی

مشاوره فردی و برنامه ریزی هفتگی بصورت تلفنی با بهترین مشاوران کشور

1.250.000

مجموع