ضمن آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزان، لطفا جهت ثبت نام با شماره 03136605008 تماس حاصل فرمایید.

ردیف

سرفصل ها

برنامه زمانبندی

تعداد ساعت

استاد

شهریه تک درس

شهریه بسته طلایی

با تخفیف ویژه

1

بسته طلایی

(شامل 3 درس پر اهمیت)

ایستایی

سه شنبه و چهارشنبه

شروع: شهریور ماه

50

امیرحسین شریفیان

850.000

720.000

2

مبانی تاریخ معماری ایران، جهان

شنبه و یکشنبه

شروع: شهریور ماه

70

محمدرضا دهقانی

1.250.000

1.060.000

3

زبان عمومی و تخصصی

(تدریس 504، تافل،125،لغات پرکاربردکنکور،گرامر،تکنیک متن وزبان تخصصی

سه شنبه و چهارشنبه

شروع: شهریور ماه

120

استاد محرقی زاده

1.450.000

1.230.000

4

عناصر و جزئیات ساختمانی

پنجشنبه

شروع: آذر ماه

40

امیرحسین شریفیان

750.000

640.000

بسته طلایی کاردانی به کارشناسی: شامل 4درس ایستایی، تاریخ معماری ایران،جهان و زبان عمومی و تخصصی  و عناصر و جزئیات ساختمانی با تخفیف 650.000تومانی برابر  3.650.000تومان