آمار قبول شدگان رشته معماری در سال 1400، 150 نفر می باشد

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید.